Google Analytics

torsdag 5 november 2009

Listen to Lawrence Lessig talk in the parlament

.
The well know Internet legal scholar Lawrence Lessig will give a public talk in the Parlament on Wednesday November 18 at 10-12. (It happens to collide with a seminar if you are in group 1).

Lawrence is the author of the popular books "Code", "The future of ideas", "Remix" and "Free culture".

The invitation below is in Swedish, but Lessig is American so the talk will be in English. It states that there is limitid space, so you have to get in touch with Isabelle Midy at the Royal Library if you want to go.

I won't translate the invitation below to English. If you are interested, I suggest you use Google Translate or some other service, or, ask a Swedish student to translate the invitation.


Lawrence Lessig i Riksdagen


Föranmälan till: isabelle.midy@kb.se


En av världens främsta auktoriteter på upphovsrätt i den digitala domänen,

den amerikanske juridikprofessorn Lawrence Lessig, kommer till Sveriges

Riksdag för en föreläsning om behovet av en förändrad upphovsrätt i de

digitala nätverkens tidsålder. Lessig är en av grundarna till Creative

Commons och en välkänd förespråkare för reducerade upphovsrättsvillkor på

internet. Lessig har i otaliga artiklar, föredrag och böcker visat på de

orimligheter som dagens lagstiftning leder till i den digitala domänen.


Många av de idéer som ligger till grund för den svenska debatten om

fildelning och upphovsrätt har sitt ursprung i Lessigs arbete. Han har som

samhällsdebattör figurerat flitigt i amerikanska medier, och har till och

med varit en karaktär i tv-serien Vita huset.


Lessig är inte motståndare till upphovsrätt i dess ursprungliga

bemärkelse, det vill säga som skydd för kommersiell kreativitet under den

tid när en vara har en affärsmässig potential. Däremot är han skeptisk mot

de långa skyddstider som lika motverkar en kreativ användning av vårt

kulturarv.


Lawrence Lessig är professor i juridik vid Harvard University, och

författare till en rad böcker som exempelvis Free Culture (2004), Code:

Version 2.0 (2006) och Remix (2008). Han är grundande styrelsemedlem i

Creative Commons, och driver http://www.lessig.org/blog/.


Föreläsningen äger rum onsdagen den 18/11 i Riksdagens första kammarsal

mellan kl. 10 och 12. Begränsat antal platser.

Föranmälan till: isabelle.midy@kb.se


Arrangörer:


Lage Rahm, riksdagsledamot (mp), Karl Sigfrid, riksdagsledamot (m) & Pelle

Snickars, forskningschef KB


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar