Google Analytics

onsdag 11 november 2009

Wikipedia Academy Nov 16-17 (in Swedish)

.
'Two-day conference on Wikipedia at Stockholm University next week. The program is in Swedish so I won't bother to translate the event.

Costs 1200 for both days - half price for students (includes food).

Last day (formally) to register is today - Wed Nov 11 !

There is more information here - including the full program here

---------

Wikipedia Academy 2009


Tvådagarskonferens med workshop och föreläsningar om Wikipedia ur ett akademiskt perspektiv den 16-17 november på Stockholms universitet, Campus Konradsberg.

Wikipedia Academy är tänkt som ett forum för dialog kring frågor om Wikipedias roll inom utbildning, forskning och vetenskaplig kommunikation:

  • Hur används Wikipedia inom högre utbildning och forskning och vilka är utmaningarna?
  • Vad har verktyget fått för konsekvenser för produktion och konsumtion av kunskap?
  • Hur har Wikipedia påverkat de traditionella förlagen och ABM-sektorn?
  • Hur gör man för att bidra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar